Pamukova SGK Uyarıyor! Bu Fırsatı Kaçırmayın

Pamukova Sosyal Güvenlik Merkez tarafından geniş çaplı bir brifing düzenledi.

Pamukova SGK Uyarıyor! Bu Fırsatı Kaçırmayın

Pamukova Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü, Sakarya SGK İl Müdür yardımcısı Hüseyin Ulukaya SGK Merkez Müdürü Celalettin Ateş ve şef Gülnur Nilay Adanur; Esnaf, İşveren Mali Müşavir ve Muhtarların katıldığı bir brifing düzenledi. SGK Merkez Müdürü Celalettin Ateş "2018 Mart ayı ve öncesi SGK 'ya olan borçlar 7143 sayılı kanun kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır” dedi.

Başvurular 31 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Yapılacaktır. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur “ Ayrıca ilk iki taksit harici, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır. Peşin ödemeyi tercih eden sigortalılarımız bu ödemeyi gerçekleştiremediklerinde onlara ayrıca bir kolaylık sağlayacağız. Taksit için başvuranlar 31 Temmuza kadar müracaatları halinde taksit sayısını arttırabileceklerdir.  Daha önceki borç yapılandırması bozulmadan devam edenler için eski ödemeleri geçerli olup yeni başvuruları alınmayacaktır. Ancak kalan tutarı peşin ödemek isteyenlere yi-üfe de yüzde 90 indirim sağlanacaktır”


7143 sayılı yeni yapılandırma ile ilgili “2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve BağKur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırıldı. Bu yapılandırma kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞKUR sigortalılarının daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Yine emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan SGDP borçları silinecektir. Bunun yanında yine yapılandırma çerçevesinde prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecektir.Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde ise kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir” Yasada eski yapılandırmalara ilişkin düzenlemelerinde “6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre yapılandırılmış borçların kalan taksitlerinin peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan YİÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.


Ayrıca köy ve mahalle muhtarları ile BAĞKUR sigortalılarından 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunmayan sigortalılık süreleri durdurulacaktır. Böylece prim borcu bulunmayan BAĞKUR sigortalıları sağlık yardımlarından yararlanabilecek aynı zamanda prim borcu nedeniyle emekli aylığı bağlanamayanlara da emekli aylığı bağlanabilecektir. Hiç gelir testi başvurusu bulunmayanların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir. 2018 Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS prim borçları olsa dahi 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir” Konuyla ilgili vatandaşların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiğinden yapılandırma ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların SGK Merkez Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Haber Kaynağı: PamukovaMedya

YORUM EKLE