Bacı ve Pınarlı'da Kemzemin Geçidin Kapatılmasına Tepki